Zomerstop

• 211 weergaven

De komende weken ligt de bal even stil. Dat wil niet zeggen dat er bij BOL niets gebeurt. In dit bericht melden we wat zaken die zijn geweest en ook enkele dingen die op stapel staan.

Kampioen!
Onze dames senioren wisten na een spannende competitie op de laatste speeldag begin juni het kampioenschap binnen te halen, door met 0-2 te winnen van FC Medemblik VR1. Dames, nogmaals van harte gefeliciteerd.

Selectie
Helaas wisten zowel BOL 1 als BOL 2 zich niet te handhaven. BOL 2 degradeerde direct na een moeizaam seizoen. BOL 1 maakte het tot het eind spannend, eindigde vierde van onder in de vierde divisie waarna het moest proberen via de nacompetitie zich te handhaven. Twee rondes werden gewonnen, maar in de derde (finale) ronde ging het mis. Ook in de herkansing die volgde, lukte het niet. Daarmee keert BOL 1 na 1 seizoen weer terug in de eerste klasse van district west 1. Leuke bijkomstigheid is dat, omdat er ook in deze klasse sprake is van een weekendcompetitie, BOL (waarschijnlijk) enkele leuke regionale derby’s te wachten staan tegen Vios, HSV en Vitesse ’22.
Er vertrekken enkele spelers, gelukkig komen er ook weer de nodige bij van enkele andere clubs en vanuit de eigen jeugd.

Staf
Hoofdtrainer Erwin Tump stopt na vier jaar trainer te zijn geweest, evenals zijn assistent Martijn Gootjes. Als nieuwe hoofdtrainer is Charles van Altena aangesteld. Naar een assistent wordt nog gezocht. Elftalbegeleider Marcel Kostelijk stopt ook bij het eerste.
Zijn plek wordt ingenomen door Andre Kouwen. Xander Snoek zal keeperstrainer blijven. René Groenhuijzen zal hoofdtrainer Charles van Altena met hand- en spandiensten blijven ondersteunen.
René Molenaar is ook komend seizoen hoofd jeugdopleidingen. Robbert Slot zal trainer/ begeleider blijven van BOL 2.

Accommodatie
Er is eindelijk toestemming om de lichtmasten langs het A-veld te plaatsen. Dit zal begin juli gebeuren. Volgend seizoen kan het hoofdveld dan voor avondwedstrijden worden gebruikt.
Het hydrologisch onderzoek is inmiddels gestart, we hopen snel in het nieuwe seizoen een analyse te hebben van de oorzaak/ oorzaken van de problemen bij de afwatering van de velden. Hopelijk leidt dit ook tot gepaste maatregelen om de situatie te verbeteren.
De velden krijgen in de zomerperiode een onderhoudsbeurt. Veel van dit “groot onderhoud” kunnen we, door de recente aanschaf van enkele apparaten, inmiddels zelf doen. Dat maakt veldonderhoud behalve goedkoper, ook flexibeler omdat we minder afhankelijk worden van een loonwerker. Daarmee kan als dat nodig is, direct actie worden ondernomen.

Kanaalpark
De gemeente Dijk en Waard is bezig om het gebied dat direct grenst aan het kanaal Alkmaar Omval – Kolhorn liggend tussen de spoorbrug en de fietsbrug “De Krul” recreatief en qua natuurwaarde beter te benutten en de kwaliteit ervan te verhogen. Daarbij wordt ook gekeken naar het complex van csv BOL en gedacht aan het betrekken van ons complex bij de recreatieve en sportieve functies van Kanaalpark. Inmiddels zijn er enkele verkennende gesprekken geweest met vertegenwoordigers van de gemeente en het bestuur. Er is inmiddels een programmaplan, zie hiervoor: 
Programmaplan_Kanaalpark_Dijk_en_Waard_Definitief.pdf (dijkenwaard.nl)

Uiteraard zullen we, indien daartoe aanleiding is, onze leden en (ouders van) jeugdleden informeren en zo nodig, betrekken bij mogelijke besluiten die moeten worden genomen.

BOL bestaat 75 jaar!
Op 26 juli a.s. is het precies 75 jaar geleden dat onze vereniging werd opgericht. Dat gebeurde met een oprichtingsvergadering in een klein (bij)zaaltje van (hotel) Welgelegen, aan de Stationsweg 2.
Komend seizoen zal in het teken staan van dit jubileum. In (bijna) alle maanden zullen er activiteiten worden georganiseerd, voor jong en oud. Er is een jubileumcommissie gevormd die een en ander voorbereidt. Op 26 juli (de oprichtingsdatum) zal er via de diverse media meer over bekend worden gemaakt; welke activiteiten dit zijn en wanneer.
De is al bij deze alvast genoemd. Bij de eerste thuiswedstrijd van ons eerste elftal, naar verwachting op 21 september a.s., zal er een reünie voor leden en oud-leden worden georganiseerd en aansluitend aan de wedstrijd, een feest. Noteer deze datum alvast in de agenda’s.

Tot slot
Het bestuur wenst iedereen een goede vakantie toe. We hopen elkaar daarna weer te treffen op ons mooie complex.