Voorlopige teamindeling jeugd seizoen 2024-2025

• 704 weergaven

Dit is een voorlopige indeling, er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden. De trainers en begeleiders zullen later worden ingevuld. Er is weer zoveel mogelijk rekening gehouden met een ieder zijn wensen maar helaas zal het nooit lukken om een indeling te maken waarbij iedereen tevreden is. Daarnaast hebben we nog een aantal vacatures te vullen wat betreft de trainers en begeleiding. Mocht je je daar voor beschikbaar willen stellen, neem contact op met de betrokken coördinator of met Rene Molenaar (hoofd jeugdopleidingen) .

Teamindeling 2024-2025

Wat betreft meiden teams, daar kunnen we op dit moment nog niet definitief iets over zeggen, er is overleg met andere verenigingen om te kijken of er gezamenlijke teams kunnen worden ingeschreven, hierover later meer.

Mocht je vragen hebben over de indeling kun je ook contact opnemen met de betreffende coördinator of Rene Molenaar:

Coördinatoren:

meiden (interim): Rob Tros (06-55372570)

mini’s t/m JO10 Frank Wagenaar (06-51389468),

JO11 t/m JO14 Frank de Jong (06-40450602),

JO15 t/m JO19 Ronald Plak (06-50869105)

Rene Molenaar (06-48351436)

De technische commissie