Twee oudgedienden over de begintijd van BOL

() • 246 weergaven

Onlangs hebben op een mooie middag twee (met respect gesproken) oudgedienden verhalen opgehaald over de beginperiode van BOL.Het unieke feit doet zich voor dat 1 van die twee, de heer Cees Koedijk, zelfs van het eerste moment dat de vereniging werd opgericht, nl. op 26 juli 1949, getuige is geweest, hij was toen 13 jaar oud. Sindsdien is hij lid van de vereniging, eerst actief als voetballer, later heel lang als bestuurder en scheidsrechter en tegenwoordig nog als erelid.De andere van de twee, de heer Greeult de Vries, kwam in 1958 voetballen bij BOL (toen hij werd aangesteld als onderwijzer op de J.D. van Arkel). Later is hij lang bestuurlijk actief geweest voor de vereniging, als secretaris en als voorzitter.Beide heren zijn nog zo scherp als een mes en wisten het ene na het andere voorval ter berde te brengen, met veel humor gelardeerd. Benieuwd naar die verhalen geworden? Ze zullen worden opgenomen in een jubileumboek dat dit najaar zal worden uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van onze vereniging. (foto: links Cees Koedijk en rechts Greeult de Vries)