Technische staf en overige begeleiding elftallen seizoen csv BOL 2023 – 2024

• 567 weergaven

De samenstelling van de technische staf voor de selectie en voor de jeugd is voor het
startende nieuwe seizoen zo goed als rond.
Zoals bekend heeft hoofdtrainer Erwin Tump vorig jaar zijn contract verlengd. Met BOL 1 zal
hij dit jaar in de (landelijke) vierde divisie A zijn debuut beleven. Hij wordt daarbij
geassisteerd door Martijn Gootjes en René Groenhuijzen.
Als hoofd jeugdopleidingen is ook dit seizoen René Molenaar actief, een inmiddels
vertrouwd gezicht bij BOL, waarmee we ons gelukkig prijzen. Onder zijn leiding zullen de
diverse jeugdtrainers weer proberen de trainingen interessant en zo goed mogelijk te maken
om zo onze jeugd, naast natuurlijk plezier, een hoger niveau te laten bereiken.
Wat de jeugdtrainers aangaat, zoeken we nog een keeperstrainer voor de jongste jeugd. Als
je dat leuk lijkt, laat het dan graag weten aan onze technische commissie (mail naar:
technischezaken-bol@outlook.com).
BOL 2 wordt dit seizoen getraind en begeleid door Dani Rubio en Robbert Slot. Bram
Gonggrijp is daarmee gestopt, hij heeft aangegeven weer zelf te willen gaan voetballen.
De verdere begeleiding rondom de selectie ziet er als volgt uit. André Kouwen en Marcel
Kostelijk zullen ook dit seizoen BOL 1 begeleiden. Helaas heeft Adrie Heurter, na heel veel
jaren verzorger te zijn geweest van onze selectie, aangekondigd te moeten stoppen. We zijn
Adrie erg dankbaar voor zijn jarenlange betrokkenheid en steun. In zijn plaats is als
verzorger / fysiotherapeut Jarno Deen aangesteld, een nieuw gezicht voor BOL. We wensen
hem van harte welkom.
Xander Snoek zal ook dit seizoen de keeperstrainingen voor de selectie voor zijn rekening
nemen.
Wat de begeleiding en training van de jeugdteams betreft, zoeken we hier en daar nog wel
versterking. We kijken hier met nadruk ook naar ouders, dus als er ouders zijn die het leuk
lijkt om hier iets in te betekenen, laat het de technische commissie dan weten!
We wensen al onze spelers, begeleiders en trainers alvast een mooi nieuw seizoen toe!


Bestuur csv BOL