Start nieuw seizoen – invoering vrijwilligersdiensten

• 107 weergaven

Het nieuwe seizoen staat op het punt van beginnen.

Er is deze zomermaanden hard gewerkt om de velden, de kantine en de kleedkamers weer klaar te maken voor een nieuw voetbalseizoen.

Met name voor de velden en in de kantine is heel veel werk verzet. Dit door en dankzij de inzet van vele vrijwilligers, die het mogelijk maakten dat het werk snel kon gebeuren en tegen zo laag mogelijke kosten.

Het resultaat mag er zijn. Alle velden zijn voorzien van een ondergrondse, van afstand te bedienen regeninstallatie. Op het A-veld is een compleet nieuwe grasmat aangelegd, op de andere velden is groot onderhoud gepleegd om de kwaliteit te verbeteren. In de kantine is deel twee van de verbouwing uitgevoerd, waarbij oa. plafonddelen zijn vervangen, er een compleet nieuwe vloer is gelegd en er veel geschilderd is. 

We zijn een ieder die hier zijn / haar inzet heeft getoond, zeer dankbaar voor. We noemen geen namen, maar voor een aantal geldt dat zij (heel) veel uren vrije tijd hebben besteed om het mogelijk te maken dat er straks weer getraind en gevoetbald kan worden. Door het onderhoud grotendeels in eigen beheer te houden, BOL ontvangt zoals bekend geen subsidie van de gemeente, wordt het mede mogelijk gemaakt om de contributies op een acceptabel niveau te houden.

Instellen vrijwilligersdiensten m.i.v. dit seizoen
De contributies willen we graag zo laag mogelijk houden, maar dat vraagt meer. Van iedereen die bij de vereniging betrokken is, leden en ouders van jeugdleden, vragen wij dat zij ook hun steentje bijdragen. Dat gebeurde en gebeurt al, maar er is meer nodig.

Om die reden is tijdens de laatst gehouden ledenvergadering in oktober van afgelopen seizoen door de leden ingestemd met het instellen van een vrijwilligersdienst voor alle elftallen van onze vereniging.

Voor de jeugdteams betreft dit met name de ouders van de jeugdleden. 

We doen dit door per zaterdag enkele elftallen/teams in te zetten. 

Ouders van jeugdelftallen zullen worden ingeroosterd voor een kantinedienst (van 08.00 tot 11.00 uur of van 11.00 tot 14.00 uur), seniorenelftallen ook voor het draaien van bestuursdiensten, evt. voor het fluiten van wedstrijden en mogelijke andere taken. De roosters voor deze taken worden snel bekend gemaakt, zodat iedereen tijdig is geïnformeerd en er rekening mee kan houden. 

Door de taken per elftal /team onderling weer goed te verdelen, betekent dit concreet dat iedere ouder of senior slechts een paar keer per jaar zijn of haar bijdrage zal hoeven te leveren. Afgezet tegen de vele uren die andere vrijwilligers maken, lijkt ons dit alleszins te verdedigen.

We rekenen en hopen dan ook op een ieders medewerking. Mochten er vragen of suggesties zijn, mail die dan naar onze secretaris Ilse Balder ([email protected]) , of schiet op zaterdag een lid van het bestuur aan.

Bestuur csv BOL