Teamindeling seizoen 2022-2023

() • 171 weergaven

Helaas is het nog niet voor alle teams gelukt om een indeling te maken, de JO14 groep zal aan het begin van het seizoen worden ingedeeld, de MO20 heeft nog te weinig spelers en ook voor JO23 moeten nog nadere afspraken worden gemaakt aan het begin van het seizoen. Dit is een voorlopige indeling, er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden. De trainers en begeleiders zullen later worden ingevuld. Er is weer zoveel mogelijk rekening gehouden met een ieder zijn wensen maar helaas zal het nooit lukken om een indeling te maken waarbij iedereen tevreden is. Daarnaast hebben we nog vele vacatures te vullen wat betreft de trainers en begeleiding. Mocht je je daar voor beschikbaar willen stellen, neem contact op met de betrokken coördinator of met Rene Molenaar (hoofd jeugdopleidingen 06-48351436). Mocht je vragen hebben over de indeling kun je ook contact opnemen met de betreffende coördinator of Rene Molenaar: Voor de meiden Ralph Bellekom (06-14564199), voor de mini’s t/m JO10 Frank de Jong (06-40450602), voor JO11 t/m JO13 Rene Molenaar (06-48351436), voor JO14 t/m JO19 Ronald Plak (06-50869105) en voor de senioren (exclusief de selectie BOL 1 & 2) Maarten Boeren (06-33092674).

De Technische Commissie

Indeling seizoen 2022-2023