2021, opnieuw een rommelig voetbaljaar

• 116 weergaven

We sluiten 2021, een rommelig voetbaljaar dat met horten en stoten verliep, in stijl af. Opnieuw moest het kerstmixtoernooi, dat traditiegetrouw op “derde kerstdag” zou worden georganiseerd, net als vorig jaar worden afgelast. Ook de nieuwjaarsreceptie van zaterdag 1 januari a.s. en de daar meestal aan voorafgaande wedstrijd van een selectie van oud-spelers van BOL 1 tegen de huidige selectie, kan weer niet doorgaan.

We zijn in afwachting van wat er voor de periode na 14 januari a.s. door de overheid aan nieuwe maatregelen wordt afgekondigd. Blijft de huidige lockdown situatie van kracht of zal, misschien mede door de druk die er maatschappelijk is om sport te ontzien, er weer meer mogelijk worden? Natuurlijk hopen we op het laatste. De kans dat er hetzelfde gebeurt als vorig seizoen, toen we in competitieverband niet meer aan voetballen toekwamen, lijkt klein. We gaan van het positieve scenario uit en rekenen erop dat we na een opstartperiode in het vroege voorjaar allemaal, zowel jeugd als senioren, weer verder kunnen met de competities. Hopelijk dan ook snel weer met toeschouwers, want zonder hen is het toch een stuk minder leuk op en langs de velden.

Valt er nog meer te melden? Zeker. Zo zijn de eerste gesprekken geweest met Erwin Tump, hoofdtrainer van de selectie. Er is tevredenheid alom over de manier waarop het gaat, dus we gaan ervan uit dat Erwin ook volgend seizoen hoofdtrainer zal zijn. In de eerste weken van het nieuwe jaar zal dit hopelijk kunnen worden beklonken. Dan zal ook met de rest van de staf worden gesproken over de plannen voor het volgende seizoen. We hopen dat van de trainers die nu aan BOL verbonden zijn, zowel bij de senioren als bij de jeugd, een ieder dat ook volgend seizoen weer zal zijn.

De ook voor BOL hoger uitvallende energierekening is voor onze penningmeester een reden tot zorg. Om de energiekosten te drukken liggen er al rond de 100 zonnepanelen op de daken van kleedkamers en kantine. Door ledverlichting in de lichtmasten aan te brengen proberen we de stroomkosten verder te drukken. We doen dit eerst op het B-veld. Waarschijnlijk zal dit in januari van het nieuwe jaar worden gerealiseerd.

De verbouwing van de kantine gaat gestaag door. Die moet komende zomer worden afgerond. Er is al veel gebeurd dankzij veel zelfwerkzaamheid, met name van leden van de “vijfde colonne” en van de selectie. Hiervoor onze dank!

Over vrijwilligers heeft onze vereniging in het algemeen niet te klagen, we hebben ze allemaal (hopen we…) onlangs nog bedankt. Het zijn er ruim 140 en zij zorgen er samen voor dat er getraind kan worden en gevoetbald, dat de kleding en de materialen in orde zijn, de kleedkamers schoon, de kantine kan draaien, enz. enz. Niettemin, ook al zijn het er heel veel, we kunnen altijd meer hulp gebruiken. Zeker op de zaterdagen als er wordt gevoetbald. Bijvoorbeeld in de kantine, achter de bar. Of bij het fluiten van wedstrijden, als scheidsrechter dus. Bij het ontvangen van scheidsrechters en van bezoekende clubs (als gastheer of gastvrouw) kunnen we mensen gebruiken. De sponsorcommissie, die zich o.a. bezighoudt met het vinden van nieuwe sponsors en onderhouden van de contacten met de bestaande, kan ook wel wat extra handen gebruiken. Belangrijk want zonder sponsors wordt het lastig, we komen er zo nog op terug. We hebben door de coronarichtlijnen waar we ons als club aan te houden hebben, ook meer mensen nodig die een handje willen helpen bij het erop toezien dat deze richtlijnen worden nageleefd. Niet altijd leuk, maar wel noodzakelijk. Er is hiervoor al eerder een herhaaldelijk beroep gedaan, een aantal (met name) ouders van jeugdleden heeft daarop positief gereageerd, waarvoor onze dank. Maar we hebben meer mensen nodig, zeker als er in het komend voorjaar weer wordt gevoetbald en de richtlijnen deels van kracht zullen blijven, wat niet geheel ondenkbaar is.

Zo is er nog veel meer waarvoor we helpende handen kunnen gebruiken. We doen daarbij met name een beroep op de ouders van onze jeugdleden, voor zover die zich al niet inzetten als begeleider, trainer o.i.d. Er zit ongetwijfeld veel potentieel en hopelijk ook bereidheid om die in te zetten onder deze grote groep ouders, waarvan wij niet altijd weten. Wil u helpen, maar zou u daarover eerst wat meer informatie willen hebben, neem dan contact op met het bestuur (mail: secretaris-bol@outlook.com en / of voorzitter-bol@outlook.com).

Direct aanmelden mag ook, op de site staan van de diverse commissies die onze vereniging rijk is, de namen van de contactpersonen bij wie u terecht kunt.

Tot slot wil het bestuur van BOL alle ruim 100 sponsoren bedanken voor hun financiële steun, ook in deze voor veel bedrijven lastige periode. Zonder sponsors zou het voor BOL niet mogelijk zijn om het huishoudboekje sluitend te krijgen en mogelijk tot drastische verhoging van de contributies moeten besluiten. Dat laatste wil niemand natuurlijk. Voor de steun van onze sponsoren zijn we hen daarom zeer erkentelijk! Het bestuur wenst alle sponsoren, (jeugd)leden, vrijwilligers, ouders en andere betrokkenen een voorspoedig en gezond 2022, waarin we elkaar hopelijk snel weer kunnen treffen op het complex van BOL.

 

Bestuur csv BOL