Bericht van het bestuur

() • 114 weergaven

Een jaar om snel te vergeten…
Het weekeinde voor kerst rolde de bal voor het laatst over de BOL-velden in dit nu op zijn eind rakende jaar 2020. De jeugd speelde nog 1 keer een aantal onderlinge wedstrijdjes en daarna gaat het complex even dicht tot 4 januari.
Het afgelopen kalenderjaar is in allerlei opzichten een jaar geweest waarvan we hopen dat we het de volgende jaren zo niet meer mee zullen maken. In sportief opzicht was het ook een gemankeerd jaar. Een jaar waarin de competitie van 2019-2020 niet kon worden afgemaakt en de nieuwe competitie dit najaar al snel weer moest worden gestaakt. We kregen te maken met allerlei richtlijnen, waarvan we in 2019 niet hadden kunnen bedenken dat ze nodig zouden zijn. Anderhalve meter afstand houden, eenrichtingsverkeer, je handen stuk wassen etc etc. Ongekend is het dat ons traditionele kerstmixtoernooi voor de jeugd, dat we al bijna 30 jaar elk jaar direct na de kerstdagen organiseren, helaas moest worden afgeblazen. Dat geldt ook voor de nieuwjaarsreceptie van begin januari, voorafgegaan door een wedstrijd van de BOL-selectie tegen een elftal van oud-eerste spelers (met de nadruk op oud). Het gaat niet door en zo is het al weer een aantal weken, op de trainingen voor de jeugd na, is het te stil op het BOL-complex.

Wat brengt het nieuwe jaar ons?
Hoe zal het in 2021 gaan, gaan de competities dan weer starten? De laatste geluiden van de KNVB zijn dat, mocht de situatie m.b.t. corona verbeteren, voor de senioren er twee opties op tafel liggen:
– de huidige competities opdelen in halve poules waarbij er een hele competitie (uit en thuis) wordt gespeeld
– het uitspelen van alleen de eerste helft van de competitie

Welke van de twee het wordt zal na de persconferentie van 12 januari bekend worden. Dat geldt ook voor het vervolg van de competities voor de jeugd. In ieder geval lijkt het er nu op dat er niet voor half februari weer in competitieverband zal kunnen worden gevoetbald. Laten we hopen dat dit op dit moment optimistische lijkende scenario bewaarheid wordt!

Gebeurt er verder nog wat bij BOL?
Zeker, hoewel de robotmaaiers zijn eventjes uitgemaaid en genieten van een welverdiende winterslaap in een loods bij de leverancier. De onderhoudsploeg blijft echter immer bezig met kleine onderhoudsklussen. Het bestuur heeft een eerste gesprek gehad met Erwin Tump, de voor dit seizoen nieuw aangestelde hoofdtrainer van de selectie. De selectie is tevreden, Erwin ook en het bestuur wil ook graag met hem door. We hopen in januari tot een overeenkomst te komen voor volgend seizoen. Met de overige trainers zal binnenkort ook worden gesproken.

Verder denkt het bestuur na over nieuwe investeringen in ons complex. Die hebben twee doelen. Ten eerste het onderhoud eenvoudiger en beter te maken en / of de kwaliteit van onze accommodatie verder te vergroten. We peilen bij enkele commissies wat de wensen zijn en zullen dan met een voorstel komen. Mochten jullie als leden of ouders van jeugdleden goede ideeën hebben, mail dit dan naar het bestuur: [email protected]

Onlangs hebben we vernomen dat op de plek waar nu Bijvoet nog zijn werf heeft, er nu toch concrete plannen zijn om daar binnenkort een aantal vrijstaande huizen te gaan bouwen. Dit voorjaar zou de loods van Bijvoet daarvoor al moeten worden gesloopt. Daarmee zal het aanzien aan de zuidkant van het C-veld in de nabije toekomst drastisch veranderen. Er zullen voordat de bouw van start gaat natuurlijk goede afspraken moeten worden gemaakt over bijvoorbeeld afwatering (de nieuwbouw komt op een iets hoger niveau te liggen dan onze velden) en de manier waarop de afscheiding tussen C-veld en Broekerwerf zal worden vormgegeven. We gaan erover in gesprek.

Op gebied van de trainingen voor de jeugd bevalt het aanstellen van een coördinator jeugdopleidingen goed. René Molenaar is enthousiast bezig om de trainers te voorzien van oefenstof en het niveau van de trainingen te verhogen. We willen natuurlijk doorgaan in deze lijn.

Tot slot
Er zijn meer wensen, lang niet alles is nog genoemd. De grootste wens is natuurlijk dat we elkaar in het voorjaar weer kunnen treffen op en rondom de velden en dat er weer kan worden gevoetbald. Aan de vele vrijwilligers die onze vereniging rijk is, zal het niet liggen. Het bestuur wil hen allen danken voor hun inzet het afgelopen jaar. Een jaar met haperingen, het is al genoemd. Maar dat gold zeker niet voor het vele dat vrijwillig weer aan werk is verzet. Zonder vrijwilligers houdt het op, er is geen vereniging die zonder kan. Dank dus nogmaals.

Het bestuur wenst alle medewerkers, leden, ouders van jeugdleden, sponsoren en donateurs goede kerstdagen en een gezond en sportief 2021.

Bestuur csv BOL