Uitnodiging ledenvergadering

• 33 weergaven

Het bestuur nodigt de leden en ouders/verzorgers van de jeugdleden uit voor de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op woensdag 7 oktober 2020.

I.v.m. de corona-richtlijnen is aanmelding verplicht; dit kunt u doen schriftelijk doen door een mail te sturen naar de secretaris Ilse Balder: secretaris-bol@outlook.com. Graag uiterlijk 1 oktober aanmelden.

De volgende bij de agenda (die hier is bijgevoegd) behorende documenten worden u op aanvraag toegestuurd door de secretaris (zie e-mailadres hierboven)
● De notulen van de ledenvergadering van 9 oktober 2019
● Het jaarverslag van het bestuur

Op verzoek worden deze stukken in de vergadering behandeld.

Het financiële jaarverslag en de begroting kunnen worden opgevraagd bij de penningmeester (penningmeester-bol@outlook.com) en zullen in de vergadering worden toegelicht.

Mocht u nu al een rondvraag voor het bestuur hebben, dan kunt u deze tot 1 oktober 2020 bij de secretaris.