Brief start nieuwe seizoen 2020-2021

() • 104 weergaven

Broek op Langedijk, 14 augustus 2020

Beste (jeugd)leden, ouders, beste trainers en begeleiders,

Nog even en het voetbalseizoen kan dan eindelijk beginnen. Voor een goed verloop ervan vragen wij jullie aandacht voor een aantal zaken.

 1. Zoals een ieder bekend is, hebben we door het coronavirus te maken met allerlei richtlijnen die moeten garanderen dat we zo ​veilig​ mogelijk kunnen ​blijven voetballen. Ze zijn inmiddels bekend: 1,5 meter afstand, bij lichte gezondheidsklachten thuis blijven, etc. We vragen een ieder om nog eens de bijgaande protocollen door te nemen, spelers, ouders en trainers / begeleiders.

  https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/verantwoord-sporten

  We willen graag ​blijven ​voetballen en daarom is het van belang dat we ons ​allemaal houden aan de richtlijnen om dit zo veilig mogelijk te kunnen blijven doen. Ook om zo landelijke maatregelen, die zouden kunnen leiden tot beperkingen, op die manier proberen te voorkomen.

 2. De trainingen starten volgende week, m.i.v. maandag 17 augustus. Houd hierbij rekening met het volgende:
  • voorlopig wordt er maar 1 keer per week getraind door alle elftallen, m.u.v. de selectie.
  • omkleden vooraf en douchen na afloop zo veel mogelijk thuis doen. De kleedkamers zijn hiervoor niet geopend.
  • de 1,5 meter regel geldt niet voor de leeftijd tot en met 18 jaar en ook niet voor de senioren tijdens de trainingen (en wedstrijden). Maar voor de laatste categorie geldt die natuurlijk wel buiten de trainingen om. Houd daar s.v.p.dus rekening mee en geef elkaar de ruimte!
  • ga zorgvuldig om met het trainingsmateriaal: ballen, hesjes etc. Een bal die zoek raakt, wordt natuurlijk net zo lang gezocht totdat deze weer terecht is. Voor de trainers: zorg ervoor dat alles na afloop wordt opgeruimd en van het veld af is, omdat anders de robotmaaiers hun werk niet goed kunnen doen en “in storing lopen”
 3. De wedstrijden starten in het weekeinde van 29 augustus. We hebben op bepaalde wedstrijddagen al te weinig kleedkamers en i.v.m. de 1,5 meter regel die voor senioren geldt, wordt dit probleem nog groter. Houd er rekening mee dat er de nodige flexibiliteit zal worden gevraagd bij het omkleden en douchen na afloop,bijvoorbeeld door dit in kleinere groepen, dus beurtelings te doen.
 4. In de kantine geldt ook de 1,5 meter regel, dit betekent dat er daar maar beperkt ruimte is. Er wordt nagedacht over een manier om het buitenterras ook bij slechter weer toch te kunnen benutten.In de kantine geldt verder eenrichtingsverkeer en er mag alleen aan tafels worden gezeten, maximaal door vier personen (op gepaste afstand..). Dit laatste geldt ook voor het buitenterras. Verder wordt gevraagd i.v.m. hygiëne zoveel mogelijk contactloos te betalen.
 5. Alle elftallen en teams krijgen aan het begin van het seizoen shirts, broekjes, kousen en wedstrijdballen voor de te spelen wedstrijden. Zorg hier goed voor tijdens het seizoen, er raakt door slordigheid de laatste paar jaar te veel weg. Dit zorgt voor onnodige kosten, die dan weer leiden tot stijging van de contributie. ​Om dit te voorkomen heeft het bestuur besloten om bij schade door ontbrekende of kapotte materialen die hoger is dan 25 euro per elftal, dit aan het eind van het seizoen te verhalen op alle spelers (of ouders) van dat betreffende elftal.
  Laat het zo ver niet komen en wees zuinig op de kleding e.d., zodat die onsympathieke maatregel niet hoeft te worden genomen.

Tot slot: we hopen natuurlijk dat het seizoen dit jaar wel gewoon doorgang kan vinden en alle wedstrijden kunnen worden gespeeld. Daar zijn we allemaal medeverantwoordelijk voor door ons te houden aan de richtlijnen.
Voor eventuele vragen kan er een mail worden gestuurd naar onze secretaris Ilse Balder: secretaris-bol@outlook.com

We wensen tot slot alle leden, ouders, trainers en begeleiders veel plezier toe en natuurlijk,veel gezondheid.

Bestuur csv BOL