Gebruik en opruimen trainingsmaterialen

() • 123 weergaven

Er wordt helaas te vaak geconstateerd dat er onzorgvuldig wordt omgegaan me de (trainings)materialen van csv BOL.

Daarom her dringende verzoek aan de trainers en spelers wees zuinig op de trainingsmaterialen!

Denk hierbij aan:
-zorg dat de voetballen op de juiste druk zijn! (de ballenpomp is eenvoudig te gebruiken)
-verplaatsbare doeltjes na gebruik opruimen
-hesjes na gebruik ophangen in kleedkamer 3
-ballenkarren na gebruik afsluiten met het (cijfer)slotje.
-zorg er voor dat na de training alle ballen weer in de ballenkar gaat.

Bij beschadiging of vermissing van materialen, hier dan graag melding van maken.

Alvast bedankt voor de medewerking!

Bestuur csv BOL en
Marcel Kostelijk (inkoop (trainings)materialen)