Bericht van het bestuur

() • 107 weergaven

Gedwongen lente-stop
Beste spelers en speelster van BOL, ouders, beste overige leden. We beleven deze week al het derde weekeinde waarin de bal niet rolt over onze en andere velden. Zo krijgen we te maken met een plotselinge, gedwongen stop van een seizoen dat, na een natte herfst en winter, toch al de nodige haperingen heeft gekend. Iedereen zal het erover eens zijn dat er nu belangrijker zaken spelen dan het voetbal dat nu even niet door kan gaan. De gevolgen van het zich wereldwijd verspreidende coronavirus worden dagelijks via de media indringend aan ons gepresenteerd. Mogelijk zijn er onder ons ook BOL-leden die hopelijk niet zelf, maar dan misschien wel in familiekring of in de kring van vrienden en bekenden, mensen kennen die ziek zijn geworden door dit virus. Het is een cliché, maar je gezondheid is alles. Als dan voetbal en andere sociale activiteiten daarvoor moeten wijken, dan is dat niet meer dan logisch.

Gaat er nog gevoetbald worden dit seizoen?
Na deze relativering toch wat over hoe dit seizoen verder zal verlopen. Gaat er nog gevoetbald worden of…? Het beste antwoord daarop is nu natuurlijk: dat is onbekend. Gezien de nog steeds oplopende aantallen besmettingen met het coronavirus, lijkt het niet voor de hand te liggen dat we van de overheid te horen zullen krijgen dat er snel weer gevoetbald mag worden. Op dinsdag 31 maart, vrij snel dus al, komt er misschien meer duidelijkheid als de regering met nieuwe mededelingen komt over de ingestelde maatregelen. Komt de verwachting uit en zullen die maatregelen van kracht blijven, dan zal het eerder mei dan april worden voordat er weer gevoetbald mag worden, als het er al van komt. We wachten het af…

Kunnen de competities dan nog uitgespeeld worden?
Dat de competities dan, mocht het mei worden voordat we weer voetballen, nog worden uitgespeeld, lijkt voor de B-categorie (alle jeugdelftallen, dames- en overige senioren) zeer onwaarschijnlijk. Voor de A-categorie (eerste en tweede elftal) is er een variant waarin dat nog wel zou kunnen. De KNVB gaat er in die optie van uit dat er vanaf … (?) mei tot eind juni wordt gevoetbald en de competitie nog kan worden afgewerkt. Daarbij zullen midweekse wedstrijden onvermijdelijk zijn. Of we blij moeten zijn met veel midweekse wedstrijden en een competitie die tot eind juni gaat duren? Het onderhoud van de velden start meestal al begin ​ juni, dat zou dan in ieder geval in een kortere periode moeten. Ook hier geldt: we zullen zien.

Het BOL-complex blijft voorlopig dicht, zelf er gaan voetballen mag uiteraard niet…
Met het weer dat mooier wordt, is het natuurlijk erg verleidelijk om op de steeds groener wordende velden van BOL toch een balletje te trappen. Voor de duidelijkheid: ​dit mag niet​, het complex van BOL is gesloten. Alleen de leden van de onderhoudsploeg zijn af en toe op het complex aan het werk, want onderhoud blijft er altijd, waarover zo meer. Alle activiteiten op sportcomplexen zijn door de overheid verboden tot en met 6 april (en mogelijk nog langer, zo zal op 31 maart duidelijk worden). Hier wordt zo nodig ook “op gehandhaafd”, heeft de regering laten weten. Het schijnt zo te zijn, horen wij van
buurtbewoners, dat jeugdleden de laatste weken nog wel eens over de hekken klimmen en toch gaan voetballen bij BOL. Ouders, willen jullie erop letten dat zoon/ dochter niet op het BOL-complex gaat voetballen. Voor de eigen gezondheid natuurlijk, maar ook om boetes uit te sparen.

Gebeurt er dan nu even helemaal niets bij BOL?
Toch wel. Het gras groeit weer, vanzelf dus, en nog even en dan het maaien ervan ook! De al genoemde onderhoudsploeg, ook wel “vijfde colonne” genaamd, is druk bezig met de voorbereidingen voor de installatie van 2 ​robotmaaiers.​ Maaien gebeurt voortaan dus ook (bijna) vanzelf. De maaiers zijn besteld en worden op donderdag 2 april geïnstalleerd. Wij hopen dat we met deze aanschaf nog betere velden krijgen en hopen op een ieders medewerking in de goede werking van de robots. Binnenkort zullen we nadere info verstrekken aan degenen die daarmee met de maaiers te maken krijgen. Zo moeten bijvoorbeeld iedere dag na de trainingen de netten van de vaste doelen omhoog. Op basis van de ervaringen van collega clubs zal dit een goede stap meten zijn naar een beter en efficiënter veldbeheer.

Tot slot
Het voetbal ligt stil, net als zoveel andere maatschappelijke activiteiten. Dat betekent dat we elkaar minder spreken. Dat is jammer, maar hopelijk een tijdelijk ongemak. Het bestuur van csv BOL wenst iedereen veel gezondheid toe in deze roerige en onzekere periode. En naar wij hopen: tot spoedig ziens op en rondom de BOL-velden.