Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 9 oktober 2019

• 68 weergaven

Het bestuur nodigt haar leden en ouders/verzorgers van de jeugdleden uit voor de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op woensdag 9 oktober 2019.
We hopen u allen op deze avond te mogen begroeten.

De volgende bij de agenda (die hier is bijgevoegd) behorende documenten worden u op aanvraag toegestuurd door de secretaris: secretaris-bol@outlook.com

 • De notulen van de ledenvergadering van 10 oktober 2018
 • Het jaarverslag van het bestuur

Op verzoek worden deze stukken in de vergadering behandeld.
Het financiƫle jaarverslag en de begroting kunnen worden opgevraagd bij de penningmeester (penningmeester-bol@outlook.com) en zullen in de vergadering worden toegelicht.
Mocht u nu al een rondvraag voor het bestuur hebben, dan kunt u deze tot 2 oktober 2019 indienen bij de secretaris.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering

Datum: woensdag 9 oktober 2019
Aanvang: 20.00 uur
Waar: BOL-kantine

 1. Opening door voorzitter Jan Alex Brandsma
 2. Vooraf ingediende rondvragen
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 10 oktober 2018
 4. Jaarverslagen
  • Bestuur
  • Jeugdbestuur
 5. Financiƫn
  • Financieel jaarverslag
  • Begroting 2019-2020
 6. Kascommissie
  • Timo Schoon en Peter Slot, reserve: Dick Vrijhoef
  • Verkiezing nieuw reserve-lid kascommissie. Aftredend: Timo Schoon
 7. Vaststelling contributies seizoen 2020-2021
 8. Toelichting nieuwe organisatiestructuur vereniging
 9. Verkiezingen bestuursleden
  • Voor de functie secretaris stelt zich verkiesbaar: Ilse Balder
  • Voor de functie penningmeester stelt zich verkiesbaar: Jan Slot (jr)
 10. Mededelingen
 11. Rondvraag n.a.v. de vergadering
 12. Sluiting door de voorzitter