Club van 25

() • 134 weergaven

Aan de deelnemers van de Club van 25 zijn de nota’s weer verstuurd. Gelukkig hebben we er weer een aantal leden bij gekregen. Graag uw aandacht hiervoor.
Nu we met het eerste team bij andere clubs komen, wordt er meestal entreegeld geheven, wat rond de € 5,00 bedraagt. Bij BOL wordt geen entree geheven. Indien we dit zouden doen zouden we per seizoen € 65,00 incasseren.
Wij gaan daarom de bezoekers op de zaterdag weleens langs en hebben al menig trouw bezoeker, en met succes, aangespoord om ook lid te worden.

Wellicht bent u ons (nog) ontgaan, maar u kunt ook op eigen initiatief lid worden en wel door € 25,00 te storten op
csv BOL NL17RABO 0310 8020 08

U wordt dan automatisch lid.

Met het geld wordt gewerkt aan opstallen en terreinen van BOL, om de nodige voorzieningen aan te brengen.