Arbitrage

() • 110 weergaven

Op de terugreis uit Breukelen ontstond er discussie over het aanstellingsbeleid met betrekking tot de scheidsrechters.
Op het programma stond aanvankelijk dat bij deze wedstrijd (Breukelen-BOL) een arbitraal trio zou komen. De assistenten werden er in de loop van de
week afgehaald omdat ze kennelijk op een hoger niveau moesten assisteren wegens afzeggingen.
Voor deze wedstrijd was de heer Akkaya aangesteld maar deze had afgezegd.
Wedstrijden in onze competitie worden geleid door scheidsrechters uit groep 1 van ons district met af en toe een aanvulling uit groep 2.
Nu de heer Akkaya(groep 1) had afgezegd mocht verwacht worden dat de invaller ook uit deze groepen zou komen. Doorschuiven van groep 3 naar groep 2 en dan naar groep 1 lag voor de hand.
Teams die 2 x per week hard trainen hebben recht op de juiste arbitrage. In dit geval heeft de KNVB ter elfder ure van de nood een deugd moeten maken.
Het doet niets af van de nederlaag maar een toelichting is wel op haar plaats.