Beëindigen lidmaatschap csv BOL

• 94 weergaven

Het komt helaas nog voor dat er na de start van het seizoen afmeldingen binnenkomen.
Zoals elk jaar aangegeven op deze site dient de afmelding VOOR 1 mei binnen te zijn bij het bestuur van csv BOL.
Bij een afmelding NA 1 mei wordt er €25.- aan kosten (bondscontribute/verzekering) in rekening gebracht.
Bij afmelden tijdens het lopende seizoen wordt er geen contributie terug betaald!

Afmelden:
Alleen via het afmeldingsformulier! Afmelding via andere wegen worden NIET in behandeling genomen.
U kunt uw opzegging mailen via: : http://www.csvbol.nl/afmelden-spelend-lid/

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Bestuur csv BOL