Rabobank Clubkas Campagne

() • 84 weergaven

Beste leden, sponsoren, ouders en jeugdleden,

De Rabobank Clubkas Campagne is van start gegaan. Iedereen die een rekening heeft bij de Rabobank en ook lid is, heeft inmiddels een stembiljet in de bus gekregen. Hierop staat een code waarmee een stem kan worden uitgebracht op aan deze campagne deelnemende verenigingen en stichtingen. Bij deze doen we nogmaals de oproep om op CSV BOL te stemmen. Per vereniging mogen van de vijf stemmen die mogen worden gegeven, maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging worden uitgebracht. Dit stemmen kan van 8 mei tot en met 28 mei. Hoe meer stemmen voor BOL, des te meer geld er via deze actie ter beschikking wordt gesteld voor onze vereniging. Dit geld willen we gebruiken voor de aanleg van een nieuwe lichtinstallatie voor het C-veld.

Eerder hebben wij gevraagd om ook te stemmen op de Zonnebloem, afdeling Langedijk-Zuid. Hierbij herhalen wij deze oproep.

Maak gebruik van uw stem, stem op BOL en roep anderen, dus ook niet-BOL leden, op dit ook te doen!

Bestuur CSV BOL

Link:
www.clubkascampagne.nl