Secretaris m/v

() • 100 weergaven

Ook onze voetbalvereniging staat of valt met de inzet van vrijwilligers. Zij zijn er voor allerlei werkzaamheden die bij een vereniging noodzakelijk zijn. Maar die vele handen maken ook licht, gezellig en dankbaar werk!
Aan het eind van het huidige seizoen komt de functie van secretaris vrij.
De secretaris vormt met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur van BOL. Bij de functie van secretaris horen o.a. de volgende taken en verantwoordelijkheden:
– Het samenstellen van de agenda voor en het notuleren van de bestuursvergadering, de algemene ledenvergadering en (wanneer nodig) een bijzondere ledenvergadering. De bestuursvergaderingen vinden eens per maand plaats, de algemene ledenvergadering eens per jaar.
– Het verspreiden van de agenda en de notulen.
– Het (laten) uitvoeren van in de vergadering genomen besluiten/afspraken.
– Het fungeren als (digitaal) postadres van de vereniging en verwerken/doorsturen van deze post.
– Het onderhouden van contacten met diverse instanties.

Heb je interesse in de functie of wil je eerst meer informatie? Neem dan even contact op met de secretaris: Nicole Balder, [email protected], 0226-320157.