Contributie mededeling

• 131 weergaven

Voor alle leden die hun contributie nog niet hebben betaald (met uitzondering van leden die een betalingsregeling hebben getroffen en leden die zich recentelijk hebben aangemeld bij csv BOL).

Een lid die voor 26 oktober a.s. niet aan haar/zijn contributieverplichting heeft voldaan zal per zaterdag 28 oktober a.s. niet meer voetballen totdat de contributie is betaald. Wanneer er redenen zijn waarom de contributie niet betaald is of kan worden , graag melden bij de penningmeester Rene Blankendaal ([email protected]).