Overleden

() • 143 weergaven

Wij vernamen het droeve bericht dat onze grote supporter KLAAS KRUK op dinsdag 15 augustus is overleden.

Klaas was tot voor een paar jaar een geziene supporter op het BOL-veld.
Hij was steeds trouw aanwezig, wat hij ook overduidelijk liet horen.

Zodra Klaas wist waar de tegenpartij vandaan kwam en hoe de scheidsrechter
heette, was hij een tevreden mens. We zullen Klaas erg missen.

We wensen vader Jan en moeder Nel en de overige familieleden veel sterkte
om dit grote verlies te dragen.

Bestuur van csv BOL

Er is gelegenheid om afscheid van Klaas te nemen en de familie te condoleren op zondag 20 augustus van 15:30 tot 16:30 uur in de Trefpuntkerk, Dorpsstraat 41a te Broek op Langedijk
De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op maandag 21 augustus om 10:30 uur in bovengenoemde kerk.