Word lid van de Club van 25

() • 85 weergaven

De Club van 25 is een groep leden en supporters van csv BOL. Het doel van de Club is diverse activiteiten van de vereniging financieel te ondersteunen. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit giften voor het opknappen van de kantine, het onderhoud van de accommodatie of de aanschaf van materialen. Kortom, zaken waar iedereen profijt van heeft.

Zeker nu het BOL-complex van de gemeente is overgenomen, zijn sponsoren heel belangrijk om de inkomsten van de vereniging zeker te stellen!

Als lid van de Club van 25 betaal je slechts € 25,- op jaarbasis en wordt, tenzij je dit niet wilt, je naam op de sponsorborden die in de kantine hangen vermeld.

Wil je lid worden van de Club van 25 en daarmee een vitale vereniging ondersteunen? Stort dan een bedrag van € 25,- op rekeningnummer: NL17RABO 0310 8020 08 t.n.v. csv BoL, onder vermelding van “Club van 25”. Vermeld ook je voornaam, zodat die ook op het bord komt.

Na storting ontvang je per mail de factuur.