Nieuwe wedstrijdvormen jeugd

() • 104 weergaven

Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/’18 met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen. De nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen worden in twee jaar, stapsgewijs ingevoerd. Dit besluit is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg met de verenigingen en op basis van uitgebreid onderzoek. Op zaterdag 21 januari 2017 heeft de ledenraad van de KNVB – het hoogste besluitorgaan in het amateurvoetbal – aangeven voorstander van de vernieuwingen rondom de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen te zijn.

Met de introductie van het nieuwe pupillenvoetbal volgt Nederland het voorbeeld van Engeland, Duitsland, Spanje en België. En daarmee werken we aan meer dribbelen, schieten, samenspelen, scoren voor onze kinderen en dus meer plezier voor onze jeugd.

Wat verandert er precies?
•Vanaf het seizoen 2017/’18 voetballen pupillen onder 8 en onder 9 jaar in de vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld, wedstrijden van 6 tegen 6. In het huidige seizoen spelen die
leeftijdscategorieën nog 7 tegen 7 op een half veld. Spelen op een kleiner veld sluit beter aan op de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd.
•Vanaf het seizoen 2018/’19 starten de teams van onder 10, onder 11 en onder 12 met de nieuwe wedstrijdvormen. Met dit overgangsjaar krijgen verenigingen en voetballers de ruimte de nieuwe
opzet te leren kennen en in te voeren. In totaal krijgen zo’n 300.000 voetballertjes met de nieuwe wedstrijdvormen te maken.

Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met de jeugdcommissie.

De jeugdcommissie