Koopcontract terrein getekend

() • 141 weergaven

Gisteren, donderdag 8 december 2016, is op het gemeentehuis in Langedijk het koopcontract getekend, waarmee CSV BOL per 1 januari 2017 eigenaar wordt van de grond van ons complex. Hiervoor is tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 5 oktober 2016 toestemming gegeven door de leden.
Van de opstallen (o.a. kantine en kleedkamers) was BOL al eigenaar.

Bij de voorbereiding tot de koop van de grond hebben onze penningmeester René Blankendaal en ex-voorzitter Peter Boeijer heel veel werk verzet. Een woord van dank aan deze twee heren is dan ook zeker terecht. Heren, hartelijk dank voor jullie inzet!

Met de koop van het terrein zet CSV BOL een nieuwe, voor de vereniging bijzondere en ook wel spannende stap. Met hulp van velen heeft het bestuur er vertrouwen in dat de koop van het complex de vereniging ten goede zal komen en ziet het de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Met vriendelijke groet,
het bestuur