Club van 25

() • 135 weergaven

De Club van 25 is een groep leden en supporters van csv BOL. Om de oude Club van 50 nieuw leven in te blazen, is deze sinds enkele maanden in de Club van 25 geïntegreerd. Het doel van de Club van 25 is projecten te ondersteunen die door de vereniging financieel niet gedragen kunnen worden. Als lid van de Club van 25 betaal je € 25,- op jaarbasis. De naam van het clublid wordt vermeld op een sponsorbord. Dit sponsorbord hangt al in de kantine en zal binnenkort, bij het opknappen van de kantine, een prominente plek krijgen.

Het beheer van de Club van 25 is vanuit de sponsorcommissie overgedragen aan Cees Koedijk en Nicole Balder. Zij overleggen de projecten met het bestuur en leggen verantwoording af over de gelden. De ondersteuning van de Club van 25 aan de vereniging kan bijvoorbeeld bestaan uit giften voor het opknappen van de kantine, de aanschaf van materialen, of uitgaven in verband met de aankoop van het BOL-complex. Kortom, waar iedereen profijt van heeft. Via de website word je op de hoogte gehouden van het project dat wordt ondersteund en het verloop ervan.

Wil je lid worden van de Club van 25 en daarmee de financiële armslag van de vereniging vergroten? Geef je dan op als lid, via: nem_balder@hotmail.com